• فارسی
  • English
  • بتن

    بتن (خود متراکم) : یکی از انواع بتن ها که ظهور آن به چندین دهه پیش باز می گردد بتن خود متراکم است که با ویژگیهای خاص خود امکانات جدیدی را در اختیار مهندسین قرار داده است.

    بلاستینگ

    پلیسه گیری ، تمیز کاری ، آماده سازی سطوح از طریق بلاستینگ پیاده سازی می گردد. سطوح فلزی اغلب نیازمند تمیز کاری و پولیش کاری جهت زیبایی و بالا بردن کاربرد محصول هدف هستند.